Välkommen som medlem i Svensk-Polska Handelskammaren.

Den samlade kunskapen i Kammaren är unik. Till den bidrar både kansliet, medlemmar och en mycket kompetent styrelse. Medlemmarna är både stora internationella företag och mindre företag. De svarar för en viktig del av handeln med Polen och bildar tillsammans ett unikt nätverk.

Från oss får Du:

Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen.

Årskostnaden för ett medlemskap är 3.750 kr för företag med aktiekapital upp till 1 milj SEK
och 6.500 kr för större företag, (varav 100 som icke avdragsgill medlemsavgift), moms tillkommer.

Anmäl ditt intresse på info@svenskpolska.se eller skriv ut och fyll i blanketten och posta till oss.
» Anmälningsblankett

Svensk-Polska Handelskammaren

S-113 90 STOCKHOLM, Sweden