AKTUELLA NOTISER September 2018

Val i Polen
Lokalval genomförs söndagarna den 21 oktober och den 4 november. Den första omgången gäller ett stort antal befattningshavare på tre nivåer i det lokala styret. Den andra omgången gäller borgmästare och ledare som inte fått majoritet i den första omgången.

Skatter; inkomster och utgifter
Inför kommande val utlovar regeringen ett nytt stödprogram för mödrar som uppfostrat minst fyra barn, ”Mama +” med förebild från ”Rodzina 500 plus” som introducerade barnbidrag för familjer med minst två barn.

Fortsättning….….

 http://www.svenskpolska.se/notiser/


 

Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem