AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN JULI 2016

Polsk oro efter Brexit

Polacker kommer ofta högst i mätningar av EU-sympatierna i medlemskretsen. I aktuella enkäter säger drygt 80 % att de är positiva till det polska EU-medlemskapet, bara drygt 10 % att de är negativa. Motståndet mot en ”polsk euro” är dock starkt. 55 % vill inte ha den. Bara drygt 12 % stöder aktivt tanken på en gemensam valuta.

De första kommentarerna från de polska stats- och regeringscheferna efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i EU var återhållsamma . Båda betonade att det nu gäller att dra de rätta slutsatserna om hur EU kan anpassas för att bättre möta medborgarnas förväntningar. Beata Szydłos tanke på ”Ett Förenat Europa av Suveräna Stater” ventilerades på nytt.

Regeringens kommentarer syns främst ha syftat till att lugna marknaden. ”Att Storbritannien lämnar EU kommer inte att få något avgörande inflytande på tillväxten i Polen och złotyns volatilitet kommer att avta” sade vice premiärminister Morawiecki i en första kommentar. Han har emellertid i ett annat sammanhang talat om att det brittiska utträdet kan väntas påverka tillväxten i polsk ekonomi negativt. Om nya handelshinder uppstår får det större konsekvenser för Polen än för Storbritannien. Den bilaterala handeln är viktigare för Polen än för Storbritannien som är Polens största exportmarknad efter Tyskland. Förra året var exporten till Storbritannien värd drygt €11 miljarder.

Hur det engelska utträdet sker är viktigt för Polen som är den största mottagaren av offentliga EU-medel. Storbritannien är en stor bidragsgivare till EU, den tredje största nettobidragsgivaren.

Många polska medborgare arbetar i Storbritannien, främst i England och de utgör ett viktigt inslag på den brittiska arbetsmarknaden. Transfereringarna av intjänade löner till Polen var under det första kvartalet motvärdet av PLN 1,1 miljarder från Storbritannien (och PLN 1,3 miljarder från Tyskland) enligt den polska centralbanken. Den fortsatta rörligheten för EU-medborgare blir därmed särskilt viktig för Polen.

Polen är angeläget om ett fortsatt inflöde av brittiska investeringar. Warszawa ser, i konkurrens med andra europeiska huvudstäder, gärna att finansföretag, i den mån de lämnar London, etablerar sig där, ett exempel på hur man i Polen även ser möjligheter efter Brexit.

» Aktuella notiser

Klicka på sidan


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem