AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I APRIL 2017

Positiva prognoser

Nu kommer åter positiva prognoser om den ekonomiska utvecklingen i Polen.

–        Arbetslösheten fortsätter att sjunka. I mars var den enligt arbetsmarknadsministeriet 8,2 %, en minskning på en månad med 0,3 procentenheter och på årsbasis med 1,7 procentenheter. Antalet arbetslösa minskade med närmare 60 000 på en månad. Sammantaget den lägsta noteringen sedan 1992

–        Räntan förblir oförändrad, under hela 2017 och troligen även under 2018, enligt ett uttalande av centralbankschefen efter det senaste mötet i bankens monetära råd.

–        De polska konsumenternas efterfrågan är fortsatt stark. Detaljhandelns omsättning ökade med 6.9 % under februari enligt den senaste uppgiften från Eurostat.

–        Industriproduktionen i Polen ökade med 4,9 % i februari mot 2,1 % i hela EU under samma tid.

–        Inflationen ökade till 2,0 % i mars enligt GUS. Centralbankens inflationsmål är 2,5 %.

–        Moody´s skrev nyligen upp sin prognos för tillväxten i Polens ekonomi till 3,2 % för 2017, en ökning från tidigare 2,9 %. Finansministeriet behåller sin prognos som ligger till grund för statens budget, 3,6 %.

–        Närmare 2 000 företag med utländskt ägande registrerades i Polen under det första kvartalet, ett tecken på ett ökande intresse från utländska investerare.

Kritiserad politik

Den negativa uppmärksamhet som Polen nu får för sin politik, inte minst internationellt, går inte de polska väljarna helt förbi. Även om PiS kärnväljare är fortsatt trogna och många ser de ekonomiska fördelar

Fortsättning…..

» Aktuella notiser

 


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem