AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN JANUARI 2018
Regeringen ombildad
Den väntade förändringen av Polens regering kungjordes av den nye regeringschefen Mateusz Morawiecki den 9 januari. Den blev större än väntat. För näringslivet är följande förändringar mest intressanta:
Ny finansminister är Teresa Czerwińska, professor i ekonomi med tonvikt på finansfrågor
Ny utrikesminister är professor Jacek Czaputowicz. Han har en bred akademisk bakgrund med statskunskap och ekonomi.
Ny miljöminister är Henryk Kowalczyk efter Jan Szyszko
Jadwiga Emilewicz är minister för entreprenörskap och teknologi, tidigare viceminister för utveckling
Andrzej Adamczyk är minister för infrastruktur, tidigare infrastruktur- och byggnadsminister
Jerzy Kwieciński är minister för investeringar och utveckling, tidigare viceminister för utveckling
Regeringsombildningen markerar bl.a. vikten av ekonomi och näringsliv och kontakter med marknaden och med omvärlden.
Ekonomiska effekter
Polen varit mycket framgångsrikt i förhandlingarna med EU om att få tillgång till de gemensamma sammanhållningsfonderna, cohesion funds, vilket haft stor betydelse för Polens ekonomi. Inte minst gäller det infrastrukturutvecklingen. Vid årsskiftet hade Polen kontraktsbundit drygt 50 % av anslagna medel för perioden 2014-2020 (sammanlagt € 86 miljarder för hela budgetperioden).
Det kan inte uteslutas att Polens hittillsvarande motsträvighet vad gäller tolkningen av den gemensamma politiken och de kritiserade förändringarna av rättssystemet, åtminstone informellt, kommer att påverka kommande EU-budgetförhandlingar.
På kort sikt väntar dock tillfrågade ekonomer och analytiker inga större ekonomiska effekter av kritiken från EU.
MiFID 2- anpassning
Polen har antagit en lag om att införa de förnyade EU-regler – Markets in Financial Instruments Directive – som avser att skapa lika villkor på finansmarknaderna. Kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner ökar och investerarskyddet stärks. Fler typer av finansiella instrument och metoder för handel med finansiella instrument omfattas. Finansinspektionen KNF, har utarbetat preliminära regler för att underlätta introduktionen, den slutliga implementeringen väntas vara klar i mars/april

Fortsättning…………………

» Aktuella notiser

 


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem