AKTUELLA NOTISER FEBRUARI 2018

Butiker stängs

Presidenten har nyligen undertecknat en lag som får direkta effekter för polska konsumenter. Från den första mars i år kommer polska butiker att vara stängda en dag i månaden. Nästa år kommer butikerna att få stänga tre dagar i månaden och 2020 vara öppna endast sju sön- och helgdagar under hela året. Näthandel, bensinstationer, bagerier, apotek och blomsteraffärer är än så länge undantagna från regeln

Några åtgärder kan väntas från företagen. Diskussioner förs inom den polska dagligvaruhandeln, exempelvis om att hålla öppet längre tid under fredagar och lördagar och att stänga först vid midnatt på centrala lägen inför veckosluten. De nya reglerna gynnar näthandeln som redan är på kraftig uppgång i Polen. Även dagligvaruhandeln kan väntas marknadsföra detta alternativ. Som exempel nämns ”black shops”, utställningar där kunden ser varorna, men beställer via nätet med en app även på söndagar. Det är inte uteslutet att

butiksägare kommer att minska sin personal beroende på effekterna av de kortare öppettiderna

Ansvaret för att förbudet följs läggs på den polska yrkesinspektionen Państwowa Inspekcja Praca. ”PIP kommer att genomföra kontroller i den omfattning som man anser vara befogat” säger myndighetens talesperson.

Antalet butiker minskar i Polen. Förra året stängde 12 000 butiker för gott. Främst drabbades dagligvaror och kläder. Den ökande näthandeln anges som främsta orsak.

Den nya regeringen prioriterar ekonomin

Ekonomin är …..fortsättning

» Aktuella notiser

NY MEDLEM

KAM REDOVISNING AB erbjuder kvalificerade redovisningstjänster, ekonomikonsultationer samt skatterådgivning åt mindre och medelstora företag. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Vi erbjuder också konsulttjänster och förmedlar kontakter mellan Polska och Svenska företag och sköter idag redovisningen åt drygt 300 kunder; både mindre privata aktiebolag och större börsnoterade företag . Vi arbetar enligt REX – ny Svensk standard för redovisningsuppdrag och är medlem i SRF Konsulterna. År 2015 blev vi utsedda till ”Gasellföretag” av Dagens Industri.

KAM Redovisning AB
Box 47089
100 74 Stockholm

www.kam.nu
kontor@kam.nu

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN JANUARI 2018
Regeringen ombildad
Den väntade förändringen av Polens regering kungjordes av den nye regeringschefen Mateusz Morawiecki den 9 januari. Den blev större än väntat. För näringslivet är följande förändringar mest intressanta:
Ny finansminister är Teresa Czerwińska, professor i ekonomi med tonvikt på finansfrågor
Ny utrikesminister är professor Jacek Czaputowicz. Han har en bred akademisk bakgrund med statskunskap och ekonomi.
Ny miljöminister är Henryk Kowalczyk efter Jan Szyszko
Jadwiga Emilewicz är minister för entreprenörskap och teknologi, tidigare viceminister för utveckling
Andrzej Adamczyk är minister för infrastruktur, tidigare infrastruktur- och byggnadsminister
Jerzy Kwieciński är minister för investeringar och utveckling, tidigare viceminister för utveckling
Regeringsombildningen markerar bl.a. vikten av ekonomi och näringsliv och kontakter med marknaden och med omvärlden.
Ekonomiska effekter
Polen varit mycket framgångsrikt i förhandlingarna med EU om att få tillgång till de gemensamma sammanhållningsfonderna, cohesion funds, vilket haft stor betydelse för Polens ekonomi. Inte minst gäller det infrastrukturutvecklingen. Vid årsskiftet hade Polen kontraktsbundit drygt 50 % av anslagna medel för perioden 2014-2020 (sammanlagt € 86 miljarder för hela budgetperioden).
Det kan inte uteslutas att Polens hittillsvarande motsträvighet vad gäller tolkningen av den gemensamma politiken och de kritiserade förändringarna av rättssystemet, åtminstone informellt, kommer att påverka kommande EU-budgetförhandlingar.
På kort sikt väntar dock tillfrågade ekonomer och analytiker inga större ekonomiska effekter av kritiken från EU.
MiFID 2- anpassning
Polen har antagit en lag om att införa de förnyade EU-regler – Markets in Financial Instruments Directive – som avser att skapa lika villkor på finansmarknaderna. Kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner ökar och investerarskyddet stärks. Fler typer av finansiella instrument och metoder för handel med finansiella instrument omfattas. Finansinspektionen KNF, har utarbetat preliminära regler för att underlätta introduktionen, den slutliga implementeringen väntas vara klar i mars/april

Fortsättning…………………

» Aktuella notiser

 


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem