NY MEDLEM – ABC WORK

ABC Work successfully works within the recruitment industry since 2010. Every year we help hundreds of people find employment in several countries of the European Union. We recruit professionals from different areas, such as construction, industry, engineering, manufacturing, transport, logistics, gardening and medical / elderly care. We advise and support our employees in finding the most attractive job offers, and also provide our partners with our best quality candidates.We offer oyr help from the first attemt to contract, throughout the entire employment.

ABC Work
ul. Terebelska 67a
21-500 Biala Podlaska
www.abcwork.eu
info@abcwork.eu

 

AKTUELLA NOTISER MARS 2018

Staten och näringslivet

I det kommunistiska Polen spelade staten en dominerande roll i näringslivet. Även utrikeshandeln var en statlig angelägenhet.

Den privata sektorn var liten och reglerad.

Efter kommunismens fall fick marknaden denna roll. Statens ägande minskande genom en fortlöpande privatisering. Västföretag välkomnades som investerare och ägare med få undantag. Den privata sektorn blev drivkraften i den ekonomiska tillväxt som gav köpstarka konsumenter. Staten gav spelregler och stöd, den naturliga rollen i en marknadsekonomi.

Dagens regering vill ge staten en starkare roll, åter som ägare av företag och genom stöd och bidrag till företag genom investerings- och exportfrämjande, med stöd till entreprenörer och till forskning och utveckling.

En rad nya investeringar har gett staten en dominerande ställning i flera sektorer. Det är inte fråga om förstatligande, utan om förvärv och fusioner på marknaden – en ”återpolonisering”.

Den nye regeringschefen talar om vikten av polska företag med storlek och styrka. Han ser Sydkorea som en förebild med sina privatägda chaebols där stat och näringsliv interagerar. På så sätt skall det polska inflytandet stärkas och styrka skapas i företagen……..fortsättning

» Aktuella notiser

 

NY MEDLEM

KAM REDOVISNING AB erbjuder kvalificerade redovisningstjänster, ekonomikonsultationer samt skatterådgivning åt mindre och medelstora företag. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Vi erbjuder också konsulttjänster och förmedlar kontakter mellan Polska och Svenska företag och sköter idag redovisningen åt drygt 300 kunder; både mindre privata aktiebolag och större börsnoterade företag . Vi arbetar enligt REX – ny Svensk standard för redovisningsuppdrag och är medlem i SRF Konsulterna. År 2015 blev vi utsedda till ”Gasellföretag” av Dagens Industri.

KAM Redovisning AB
Box 47089
100 74 Stockholm

www.kam.nu
kontor@kam.nu


 

 

Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem