AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN AUGUSTI 2016

Fortsatt omstridda frågor

I början av juli drev det polska parlamentet igenom en förändrad lag som skall reglera konstitutionsdomstolens ställning och arbetssätt. Förhoppningen var att de modifieringar som därmed gjordes skulle dämpa den tidigare skarpa kritiken från en enig omvärld. Kritiken kvarstår dock, starkast från EU. Europarådet har aviserat förnyad genomgång.

Domstolen har själv underkänt flera punkter som man säger strider mot konstitutionen. Som exempel gäller det möjligheten för domare att blockera beslut i domstolen, krav på publiceringen av domar, förfarandet vid utnämning av nya domare och i vilken ordning ärenden skall hanteras

Regeringen å sin sida beslutar nu om sänkta löner för författningsdomstolens domare, tar bort kompensationer för pensionerade domare och halverar antalet tjänstemän i domstolen.

De i våras introducerade barnbidragen är en politisk framgång för PiS, men en ekonomisk börda. 2,7 miljoner polacker är berättigade att ansöka om bidrag. Så många har gjort det att det redan saknas PLN 5 miljarder för att finansiera reformen.

Även sänkningen av pensionsåldern har tydlig ekonomisk påverkan. Den 19 juli beslutade regeringen att pensionsåldern skall sänkas, dock tidigast från oktober 2017. Aktuella beräkningar anger en årlig budgetbelastning om PLN 10 miljarder för reformen.

De nya pensionerna gäller från 60 år för kvinnor och från 65 år för män. Inga detaljer finns ännu, däremot finns tankar på att uppmuntra de blivande pensionärerna att fortsätta att arbeta efter den beslutade pensionsåldern, vilket skulle minska statens kostnader. För att öka statens intäkter skärps skatteindrivningen, främst av momsen. Skattetjänstemän kommer i flera avseenden att ges befogenheter som åklagare och poliser för att effektivisera skatteuppbörden.

Finansministern räknar med att den polska skatteförvaltningen med hjälp av ett nytt regelverk, skärpta straff för momsbedrägerier och moderna IT-hjälpmedel kan de årliga momsintäkterna med PLN 18-20 miljarder.

» Aktuella notiser

Klicka på sidan


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem