is

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN Augusti 2017

Detta är ett sammandrag av de Notiser våra medlemmar får. Som medlem får Du varje månad en mer fullständig översikt av den aktuella ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen

Ny ambassadör i Warszawa

Från den 1 september heter vår ambassadör i Warszawa Stefan Gullgren. En 49-årig smålänning som tidigare har arbetat bl.a.med handelsfrågor på ambassaden i Moskva och under fem år varit ambassadör i Ukraina.

Debatt om rättsväsendet

President Andrzej Duda har skrivit under en av de tre lagar om förändring av det legala systemet i Polen som PiS-regeringen forcerade genom parlamentet. De två resterande stoppade han genom sitt veto. Lagförslagen ledde till omfattande kritik internationellt och i Polen. Grunden för kritiken var den politisering av rättsväsendet som lagarna skulle innebära. I korthet skulle de tre lagarna:

–        ge politiker avgörande inflytande över valen av domare genom att parlamentet skulle ges majoritet i Domarkollegiet som föreslår domare för presidentens formella beslut.

–        ge regeringen, i praktiken justitieministern, som nu även är riksåklagare, rätt att avskeda domarna i Högsta Domstolen för att sedan utse nya domare.

–        ge justitieministern rätt att utse och avskeda domarna i underrätterna.

Presidenten accepterade den sista lagen med argumentet att i synnerhet underrätterna behöver bli mer effektiva och arbeta snabbare.

Presidentens veto mot de båda andra lagarna stöddes av 78 % av medborgarna och av 50 % av PiS´ sympatisörer enligt opinionsinstitutet IBRiS. Åtgärden ledde dock till kritik inom regeringspartiet och från partiledaren. Presidentens agerande vill dock av flera bedömare ses som ett bevis för presidentmaktens självständighet, ovanför partiet.

Fortsättning…..

» Aktuella notiser

 


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem