AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN JUNI 2016

Opposition med nytt ansikte

Det som började med delning av en artikel på Facebook om behovet av en ny politisk rörelse i Polen, är i dag den starkaste oppositionen mot regeringen PiS.

En följande Facebook-grupp blev snabbt en ny folkrörelse – Komitet Obrony Demookracji – nu med en kvarts miljon följare. Enligt opinionsmätningar har 1,5 miljoner polacker deltagit i olika KOD-aktiviteter. 40 % av befolkningen stöder KOD.

Bakom KODs framväxt står en 47-årig journalist, Mateusz Kijowski, utan politisk bakgrund och erfarenhet, men med ett engagemang i samhällsfrågor.

Hans framgång ligger både i det engagemang och den opposition han kanaliserar – jämför med den tidigare akronymen KOR, Kommittén för Arbetarnas Försvar – och att han bidragit till början av en samverkan inom den politiska oppositionen.

» Aktuella notiser

Klicka på sidan


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem