AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN MAJ 2016

Moody´s granskar Polen

Kollegan Standard and Poor´s sänkte sitt betyg i januari, vilket väckte stor uppmärksamhet. Moody´s följde nu inte efter, utan behöll i sin senaste granskning betyget A2 för Polen. Däremot sänktes prognosen för den kommande utvecklingen från ”stabil” till ”negativ” vad gäller finansiell och politisk risk. Till den finansiella risken bidrar enligt Moody´s regeringens kostnader för barnbidrag, sänkt pensionsålder, den olösta konverteringen av valutakrediter och utlovade skattesänkningar som allt kommer att påverka Polens ekonomi. Den politiska risken bygger, liksom i S&P´s bedömning, på osäkerheten genom den utdragna konflikten kring Konstitutionsdomstolen

Möjligen kan en lösning av Konstitutionsdomstolens kris skönjas. Kritiken från omvärlden har varit massiv, från alla institutioner som är av betydelse i sammanhanget. I Polen har den kanaliserats främst genom den politiska oppositionen, men även från domstolsväsendet.

Nu har sonderande samtal inletts.

 

» Aktuella notiser

Klicka på sidan


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem