AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I JUNI 2017

Vita Huset har bekräftat att president Trump besöker Polen i anslutning till mötet med G20-ledarna i Hamburg. Besöket planeras till den 6 juli. Från polsk sida prioriteras frågor kring ekonomi och säkerhet.

Budget med optimism

Regeringen har fastställt kriterierna för nästa års budget. De präglas av fortsatt optimism om den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli 3,8 %, inflationen 2,3 % och arbetslösheten 6,4 %. En stark privat konsumtion och ökande offentliga investeringar – stödda av EU-bidrag – ses som de främsta drivkrafterna i ekonomin.

Lönerna ökar med 4,7 % under 2018 mot 4,8 % under 2017 och 3.6 % förra året. I kombina-tion med de nya barnbidragen leder det till förväntningar om en real ökning av den privata konsumtionen om 4 % under budgetåret 2018.

Ökade momsintäkter

 

Fortsättning…..

» Aktuella notiser

 


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem