AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I MAJ 2017

Hugg inte ner träden

Inom Polen (och Belarus) finns den största, i princip orörda urskogen i Europa, den sista resten av den skog som en gång täckte det europeiska låglandet. Białowieza-skogen, Puszcza Białowieska, ett av UNESCOs världsarv och betecknad som biosfärreservat är efter Polens EU-medlemskap skyddad även av EU:s regelverk.

PiS-regeringen har beslutat att träd kan avverkas i skogen. Beslutet och den avverkning som påbörjats har mött kritik av polska och internationella miljöorganisationer. Polen har också varnats av Kommissionen som kräver att avverkningen anpassas till EUs krav.

Polen påverkas av Brexit

Med uppskattningsvis 850 000 polska medborgare som arbetar i Storbritannien är frågan om deras framtid efter Brexit den viktigaste frågan för Polen i de kommande förhandlingarna. Så speglas i varje fall situationen i polska medier. Många av medborgarna har bott tillräckligt länge i Storbritannien för att kunna söka permanent arbets- och uppehållstillstånd. Regeringen i Warszawa förväntar sig att de även efter Brexit skall bara berättigade till ett socialt skyddsnät likt vad som gäller idag.

Fortsättning…..

» Aktuella notiser

 


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem