AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I DECEMBER 2016

Fortsatta motsättningar kring författningsdomstolen

Sejmen har antagit en ny lag som rör författningsdomstolens ledning och hur domare skall utses. Det görs mot bakgrund av att den nuvarande ordförandens mandatperiod nu går ut. Oppositionen menar att de nya reglerna endast syftar till att ge regeringen makt över domstolen. Europarådets kritik kvarstår. De främsta punkterna i kritiken är att den nya lagen inte garanterar rättsväsendets självständighet och författningsdomstolens roll.

» Aktuella notiser

Klicka på sidan


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem