AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I FEBRUARI 2017

Kommissionen sänker prognosen för Polens ekonomi – men ser flera positiva tecken

Tillväxten stannar vid 3,2 % i år säger Europeiska Kommissionen. Det är en sänkning från höstprognosen. Slutsatsen i rapporten är dock att tillväxttakten ökar senare i år och under 2018 då investeringarna väntas öka på nytt efter en tydlig minskning under 2016. Den privata konsumtionen fortsätter att vara den viktigaste drivkraften. Inte minst de under förra året introducerade barnbidragen bidrog tillsammans med ökade reallöner och hög sysselsättning bidrog till konsumtionsökningen. Även under 2017 kommer den privata konsumtionen att vara stark. Effekterna av de sociala transfereringarna väntas dock klinga av. Likaså väntas sysselsättningsökningen avta.

Under 2017 och nästa år väntas de offentliga investeringarna öka kraftigt. Även de privata investeringarna väntas öka på nytt enligt rapporten som förutser fortsatt stark privat efterfrågan och ökad export. Vinsterna i näringslivet bidrar till investeringsökningarna, liksom en fortsatt låg ränta. Referensräntan har varit oförändrad sedan mars 2015.

Inflationen ökar långsamt, men väntas närma sig vad centralbanken eftersträvar. Under första delen av 2017 väntas inflationen bli ca 2 % för att öka till 2,5 % först mot slutet av nästa år.

Fortsättning…..

» Aktuella notiser

 


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem