AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I OKTOBER 2016

Fokus på ekonomin

Den nyligen genomförda regeringsombildningen har fokus på ekonomin. Den biträdande regeringschefen Mateusz Morawiecki tar över finansministerportföljen och behåller rollen som närings- och utvecklingsminister. Finansminister Paweł Szalamacha lämnar regeringen och utses till ledamot av centralbankens ledning.

Genom att fokusera på intensifierad industrialisering, innovation, internationell expansion, social och regional utveckling och investeringar vill regeringen främja och utveckla en fortsatt stark polsk ekonomi. Ambitionsnivån är hög. Redan 2020 skall Polen nå 79 % av EU:s BNP-genomsnitt, de sammanlagda investeringarna skall utgöra 25 % av BNP och de polska utlandsinvesteringarna öka kraftigt

För detta krävs pengar. Staten bidrar med budgetmedel, de statliga företagen skall medverka, investeringar från det privata näringslivet uppmuntras och utvecklingsprogram med samfinansiering från EU och andra internationella organ som EBRD och Europeiska Investeringsbanken får en viktig roll.

Vidare aviseras en bättre samordning av de organ som har till uppgift att på olika sätt främja den ekonomiska utvecklingen: det polska exportkreditorganet KUKE, den statliga utvecklingsbanken BGK, det näringslivsstödjande PARP och industrins främjare ARP, det infrastrukturfrämjande organet PIR samt det investerings- och exportfrämjande PAIiIZ som nu ombildas till ett i första hand exportfrämjande uppdrag.

Regeringspartiets ledare, Jarosław Kaczynski har markerat att han tycker att utvecklingen går för sakta. Han vill se konkreta och snabbare resultat och ger Morawiecki ett år för att ”skaka liv i det polska kapitalet”. Kaczynski anser att det polska ägandet i den polska ekonomin är för lågt.

 

» Aktuella notiser

Klicka på sidan


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem