Missa inte detta seminarium och efterföljande mingel !

Polen en marknad i förändring 

Polens ekonomiska utveckling är mycket stark med höga tillväxtsiffror år efter år. Arbetslösheten minskar och inflödet av utländska investeringar fortsätter. Samtidigt kritiseras Polen i den europeiska debatten, särskilt förändringarna inom rättsväsendet.
Välkommen till ett seminarium som beskriver den politiska och ekonomiska utvecklingen samt belyser aktuella förändringar i lagstiftningen som påverkar affärsverksamheten.

26 oktober kl. 14:30-16:30 (registrering från 14:00)

Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

För program och anmälan gå till sidan Event & Mässor

 

 

 is

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN OKTOBER 2017

Detta är ett sammandrag av de Notiser våra medlemmar får. Som medlem får Du varje månad en mer fullständig översikt av den aktuella ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen

Stark tillväxt
IMF höjer prognosen för tillväxten i den polska ekonomin till 3,8 % för helåret 2017.
Statistikmyndigheten GUS anger den nu aktuella inflationen till 2,2
En ännu starkare prognos lämnar ratinginstitutet Fitch som väntar att tillväxten når 4 i år
Morgan Stanleys´ prognos slutar på 4,1 % tillväxt
Arbetslösheten fortsätter att sjunka, samtidigt som många fler nu går i pension med de nya åldersgränser som infördes den 1 oktober. Sammantaget ökar konkurrensen om arbetskraft och pressar upp lönekostnaderna i företagen. Byggsektorn ser idag en besvärande brist på kvalificerade medarbetare.
Även statens ekonomi är stark……

Fortsättning………..

» Aktuella notiser

 


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem